Vart har flugan tagit vägen?
Kravatten föddes under Trettioåriga kriget i Tyskland. Det kroatiska rytteriet brukade nämligen binda ihop kragen med ett band. Vad dessa "krabater" introducerade uppfattades som très chic av fransmännen, och kravatten var född. (Krigsmodet har ofta påverkat det civila, t ex trench coaten under Första världskriget).
Kravatten växte sig all yvigare under 1700-talet och början av 1800-talet inom överklassen - den var bland annat ett tecken på att man inte behövde arbeta för sin försörjning.
  Mot slutet av 1800-talet uppstod slipsen ur kravatten. Ordet slips har kanske sitt ursprung i slip knot, men det engelska ordet (neck- tie) anses komma från ordet knyta.
  I början av 1900-talet samexisterade flugan med slipsen, men mot mitten av århundradet förvisades flugan till barnkammaren, och det blev en manlighetsrit att lära sig knyta och bära slips i tonåren. I dag ser man flugan (oftast som färdigknuten!) mest inom restaurang- och serviceyrken samt i vissa fasta kombinationer med smoking och frack.

Är du flug- eller slipsman?
Slipsbäraren vill ha saker under kontroll - därför har han ofta en slipsklämma också. Via slipsmönstret kan han signalera sin status och grupptillhörighet, jfr den dörröppnande skolslipsen i England.

 
Winston Churchill (1874-1965)       

Flugbäraren är vanligen litet rundlagd (Churchill), artistisk(Armstrong) eller så vill han ge ett intellektuellt eller oppositionellt intryck, jämför anarkistrosetter!
  Vissa individer är avgjort inte flugbärare. Adolf Hitler eller Josef Stalin i fluga? Glöm det!
För dem fungerade slipsen mera som en symbolisk kommandostav, vars konnotationer i övrigt jag avstår från att spekulera kring…

Framtiden
Flugans framtid verkar ganska dyster. De stora butikskedjorna tror att man är fnoskig, om man frågar efter en fluga, i synnerhet om man inte nöjer sig med mindre än en "självbindare". Flugan är utrotningshotad, om inte vi, dess vänner, ger den en fristad runt våra halsar. Många skulle kanske vilja ha fluga, men kan inte knyta en. Med litet träning (se knytschemat) går det dock ganska lätt.
Slutligen: Flugan har inte endast estetiska kvaliteter. Den är praktisk också. Som president Kennedys rådgivare, Arthur Schlesinger, så träffande har observerat: Det är praktiskt taget omöjligt att spilla soppa på en fluga, ja i själva verket kräver det avsevärd vighet att spilla någonting alls!

Artikeln är en sammanfattning av "Vart tar alla flugor vägen", publicerad av Björn Petersen i modemagasinet Garderob 1998.

- Men, fluga, det är väl knappast någon som har nu för tiden!?
- Nej, just det!

info@petrellbowties.se